صادرات غیر نفتی کشورمان به مرز 40 میلیارد دلار رسید

گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما : سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت : صادرات غیر نفتی کشورمان در 11 ماهه امسال به مرز 40 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال 75 صدم درصد کاهش داشت .

گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما :

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت : صادرات غیر نفتی کشورمان در 11 ماهه امسال به مرز 40 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال 75 صدم درصد کاهش داشت .