ماه: دسامبر 2018

ویژوال بیسیک دات‌نت مایکروسافت نمرده و پنجمین زبان برنامه‌نویسی محبوب است

این شاخص زبان با این وجود بر این باور است که ویژوال بیسیک دات‌نت «دیر یا زود افت» خواهد کرد، ولی اذعان دارد که این زبان برای کاربردهای دفتری مشخص در سازمانهای کوچک و متوسط رواج دارد، و احتمالا به این خاطر همچنان توسط بسیاری از توسعه‌دهندگان استفاده می‌شود که یادگیری آن آسان است. وقتی مایکروسافت…